India

Een korte geschiedenis van India

Een korte geschiedenis van India

De geschiedenis van India kende een turbulent verloop. Het land was het toneel van grote keizerrijken die om de macht streden en werd het slachtoffer van buitenlandse invasies en plunderingen. Grote godsdiensten  ontstonden er en gingen weer ten onder. Kooplieden en kolonisatoren kwamen over zee en door de machtige Himalaya en introduceerden er hun taal en cultuur.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN INDIA

De geschiedenis van India kende een turbulent verloop. Het land was het toneel van grote keizerrijken die om de macht streden en werd het slachtoffer van buitenlandse invasies en plunderingen. Grote godsdiensten  ontstonden er en gingen weer ten onder. Kooplieden en kolonisatoren kwamen over zee en door de machtige Himalaya en introduceerden er hun taal en cultuur.

Tot op de dag van vandaag spelen al deze invloeden mee in het kleurrijke plaatje dat India heet. India is niet echt een land, eerder een continent. De verschillen tussen Ladakh en Rajasthan in het Noorden en Kerala in het Zuiden zijn dan ook immens. Net zoals de verschillen tussen de moderne steden en het authentieke platteland

Een zeer volledig boek over de geschiedenis van India is van John Keay,  maar wij proberen je een beknopt overzichtje te geven.

IN DEN BEGINNE

Overblijfselen uit het pleistoceen bewijzen dat er reeds zo’n 40.000 jaar geleden menselijke aanwezigheid was op het Indische subcontinent.

Tussen 3000 VC  en 1500 VC bloeide in de Indus-vallei een stedelijke cultuur die zich uitstrekte tot het huidige Pakistan. Rijke steden ontworpen volgens een vast patroon, met waterleiding en riolering, dreven handel met de buurlanden.

Indo-Arische volkeren die vanuit Rusland en Afghanistan kwamen namen geleidelijk aan de macht over en vermengden zich met de autochtone bevolking. Steden als Varanasi en Delhi ontstonden in de 16de eeuw VC.  In deze periode werd ook de basis gelegd voor het kastesysteem en werden de Vedda’s geschreven, heilige teksten in het Sanskriet die de basis vormden voor het hindoeïsme.

In de 4de eeuw VC  trok Alexander de Grote met immense legers  het subcontinent  binnen en veroverde zowat het hele Noorden en grote delen van Pakistan en Afghanistan. Afstammelingen van zijn invasieleger vindt u nog in de vallei van Dha in Ladakh.

Een andere belangrijke vorst was Ashoka die in de 3de eeuw VC het zuiden van India veroverde, ten koste van heel wat bloedvergieten. Ashoka bekeerde zich tot het boeddhisme en verspreidde deze filosofie over de buurlanden. Na zijn dood raakte zijn rijk in het verval.

De boeddhistische bekeerling Kaniskha regeerde over Kushana dat tot bloei kwam van de 1ste eeuw VC tot de 3de eeuw. Zijn koninkrijk strekte zich uit van Centraal Azië tot Varanasi.

GUPTA’S, PALLAWA’S EN CHOLA’S: DE KLASSIEKE PERIODE

Van 320 tot 550 ontwikkelde vooral Noord India zich tot een politieke eenheid onder de Gupta-koningen. Het boeddhisme verdween naar de achtergrond tijdens deze periode. Na invallen van de Hunnen ging hun rijk ten onder en vochten vooral in het Zuiden verschillende dynastieën een bittere machtsstrijd uit. De Pallawa wonnen het pleit en vestigden hun hoofdstad in het huidige Kanchipuram.

Halverwege de 9de eeuw grepen de Chola-koningen de macht en zij vestigden een rijk dat zich uitstrekte tot Sri Lanka, Maleisië en zelfs delen van het huidige Indonesië.

DE ISLAMITISCHE PERIODE

Islamieten uit Afghanistan kregen in de loop van de 12de eeuw stilaan controle over grote delen van Noord India. In het zuiden sloeg de islam echter niet aan en het het hindoekoninkrijk Vijayanagar kende een uitzonderlijke bloeiperiode van 1350 tot 1550. Ondertussen veroverde Timur Lenk het gebied rond Delhi.

HET RIJK VAN DE MOGHULS

De bekendste heersers uit de Indische geschiedenis zijn ongetwijfeld de Moghuls.  Hun keizerrijk werd gesticht door Baboer die de oorlogszuchtige Rajputs versloeg. Tot in het begin van de 18de eeuw brachten de Moghuls  India tot bloei zowel op cultureel al op economisch vlak.

Baboer’s opvolger, Humayun, maar vooral diens zoon Akbar  heersten over heel Noord India. Hij liet zich vertegenwoordigen door lokale vorsten die vaak grote autonomie kregen zolang ze maar de eenheid van het rijk niet ondermijnden. Tijdens de periode van Akbar was er een grote culturele heropleving en ook godsdienstvrijheid.

De bekendste opvolger in de dynastie van Akbar is ongetwijfeld Shah Jahan, die de Taj Mahal liet bouwen. Toe hij door zijn zoon Aurengzeb in de gevangenis werd geworpen brak een periode van expansie en oorlogen uit: zelfs een groot deel van het Zuiden werd aan de Moghuls onderworpen. Terzelfdertijd werd echter ook de godsdienstvrijheid teruggedraaid wat resulteerde in bloedige opstanden van hindoes als de Rajputs. Het Moghul-rijk stierf zo een stille dood.

DE EUROPESE INVLOED NEEMT TOE

In 1498 was Vasco da Gama in Calicut, in het noorden van het huidige Kerala, aan land gegaan en na de verovering van Goa, bouwden de Portugezen een handelsmonopolie uit dat tot eind 17de eeuw zou standhouden.

Verschillende andere zeevarende naties hadden echter interesse in de rijkdommen van India.Nederlands en Fransen richtten handelsposten op in Zuid India waarvan nu nog heel wat overblijfselen bewaard zijn in o.m. Kochin en Pondicherry.

De meeste macht hadden echter de Britten die eind 17de eeuw handel dreven met de Oost Indische Compagnie in Calcutta, Mumbai en Madras. Zij bemoeiden zich echter niet met de binnenlandse politiek in India en beperkten zich tot de handel.

De Slag van Plassey (1757) was echter een keerpunt: de problemen in Europa tussen Britten en Fransen werden naar India geexporteerd. De Britten wonnen deze veldslag tegen een immens Bengaals leger, gesteund door de Fransen.

ENGELSEN AAN DE MACHT

Nog geen honderd jaar later stond bijna 2/3 van India onder Britse controle. Lokale maharaja’s maakten het bewind uit, maar de Britten trokken aan de touwtjes.

De ‘Mutiny’, de eerste grote opstand tegen de Britten brak uit in 1857. Door toedoen van de Sepoy, Indische regimenten in het Britse leger, kwamen hindoes en moghul-vorsten in opstand. De muiterij werd bloedig neergeslagen en er  werd door de Britten een Raj geinstalleerd, een onderkoning. De Indiërs werden onderdanen van Koningin Victoria en India werd deel van het Britse Rijk.

De oprichting van het National Congres in 1885 zorgde voor een nieuwe oprisping van nationalistiche gevoelens, maar de Britten wisten listig een wig te drijven tussen moslims en hindoes waardoor ook hier weinig dreiging van uitging.

De hoop op zelfbestuur die veel Indiërs na WOI koesterden werd al snel de kop ingedrukt door de Britten met een slachtpartij in Amritsar in de Punjab.

Ondertussen was Mahatma Gandhi zijn campagne van geweldloos verzet tegen de Britten begonnen. Hierop kregen de Britten moeilijk vat en ondanks het feit dat ze hem in de gevangenis wierpen, bleef de populariteit van Gandhi groeien.  Ze bereikte een hoogtepunt tijdens de protesten tegen het monopolie op de zouthandel van de Britten.

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN INDIA

Na WOII constateerden de Britten dat ze hun macht niet langer konden handhaven en wilden ze de macht overdragen. Hindoes en moslims gingen echter met elkaar in de clinch en in 1946 werd beslist om 2 aparte staten op te richten: Pakistan en India. Dit werd een echte mijlpaal in de geschiedenis van India.

De overdracht vond plaats op 15 augustus 1947 en bracht grote volksverhuizingen met zich mee. Een interne strijd resulteerde uiteindelijk in bijna 500.000 doden. De keuze voor aansluiting bij ofwel Pakistan ofwel India gebeurde door de lokale vorstendommen.

Een groot probleem ontstond in Kashmir waar de hindoevorst aansluiting zocht bij India tegen de wil van zijn overwegend Islamitische bevolking.  In 1948 was de eerste oorlog tussen India en Pakistan een feit. Tot op heden staat de kwestie Kashmir nog steeds op de politieke agenda.

Op 10 januari 1948 werd Gandhi vermoord en op 26 januari 1950 werd de Republiek uitgeroepen. Nehru werd de eerste president en had een belangrijke stem in de Verenigde Naties.

In de jaren 60 geraakte India in conflict met buurland China over het boeddhistische Ladakh wat resulteerde in een Chinese invasie. Ook nu nog wordt de ‘demarkatielijn’ tussen beide landen, hoog in de Himalaya door militairen bewaakt.

INDIRA GANDHI AAN DE MACHT

In 1965 brak de tweede oorlog met Pakistan uit. Door bemiddeling van de USSR kwam echter een gewapende vrede tot stand in januari 1966. Indira Gandhi (geen familie van Mahatma Gandhi) kwam aan het hoofd te staan van een land dat geteisterd werd door oorlogen en hongersnood.

In 1971 brak er voor de derde keer een oorlog uit tussen India en Pakistan om de kwestie Kashmir. Indira Gandhi bleef populair, ook door haar ingrijpen in Oost Pakistan dat werd omgevormd tot het onafhankelijke Bangladesh. India richtte zich ondertussen meer en meer op samenwerking met de USSR wat een doorn in het oog was van de Amerikanen die openlijk Pakistan steunden.

De spanningen namen toe omdat verkiezingsbeloften niet werden ingevuld en corruptie welig tierde. Om haar prestige te vergroten liet Indira Gandhi de eerste Indische ondergrondse kernexplosie toe in 1974 en annexeerde ze het boeddhistische koninkrijk Sikkim.

De verkiezingen liepen echter desastreus af voor haar Congrespartij en ze verdween voor enkele jaren naar het achterplan. In 1980 kwam Indira Gandhi weer aan de macht en onmiddellijk kreeg ze te maken met verschillende etnische conflicten.  In de Punjab voelden de Sikhs zich achteruitgesteld en kwamen ze zelfs op voor een onafhankelijke staat. De Gouden Tempel was het centrum van de protesten en bij een bestorming door het leger op 6 juni 1984 kwamen bijna 1500 mensen om. Enkele maanden later werdIndira Gandhi door twee van haar Sikh-lijfwachten vermoord.

De reactie van de hindoes bleef niet uit en alleen al in Delhi werden 3000 Sikhs vermoord.

De zoon van Indira Rajiv Gandhi kwam aan de macht, maar ook hij kreeg het land niet onder controle en ontsnapte zelf net aan een aanslag. Een groot corruptieschandaal verdreef Rajiv Gandhi van de macht en in 1989 kwamen de Janata-partij, de rechtse hindoepartij Bharatiya Janata (BJP) en de communisten aan het bewind onder leiding van de gematigde premier Singh.

Eind 1989 volgde een gewapende opstand in Kashmir en in 1990 viel de regering na veel tumult over de bouw van een hindoetempel in Ayodha.

RECENTE GESCHIEDENIS VAN INDIA

Tijdens de daaropvolgende verkiezingscampagne werd Rajiv Gandhi vermoord door een lid van de Tamil Tijgers uit Sri Lanka. Ondanks een verkiezingsoverwinning vormde de Congrespartij een minderheidsregering onder premier Rao.

Grote economische hervormingen werden ingezet, buitenlandse investeerders aangetrokken. De welvaart was echter weggelegd voor een klein deel van de bevolking.

Eind 1992 escaleerde de situatie in Kashmir opnieuw toen hindoe-extremisten de Babarmoskee bestormden. In de daaropvolgende conflicten kwamen over heel India duizenden mensen om.

In maart 1998 vroeg president Narayanan, de leider van de nationalistische hindoepartij BJP Vajpayee om een regering te vormen. Al gauw werd de spanning met Pakistan ten top gedreven na 5 ondergrondse kernproeven van India die prompt beantwoord werden met gelijkaardige explosies in Pakistan. Na veel internationale bemiddeling probeerde men echter om de plooien tussen beide kemphanen weer glad te strijken. De eerste busverbinding tussen beide landen werd  zelfs opnieuw heropend.

RECENTE GESCHIEDENIS VAN INDIA: 21STE EEUW

India ging de 21ste eeuw in met een aardbeving op 26 januari 2001.  Nabij de stad Bhuj in Gujarat verloren meer dan 20.000 mensen het leven.

Door verschillende corruptieschandalen verloor de BJP in 2004 de verkiezingen en werd het een overwinning voor Sonia Gandhi, de weduwe van Rajiv. Uit schrik voor haar leven en wegens haar Italiaanse afkomst weigerde zij echter het premierschap en schoof dit door naar de 71 jarige Manhoman Singh die de economische hervormingen verder doorvoerde en het vredesproces met Pakistan verder zette.

Op tweede kerstdag 2004 trof de Tsunami ook India. Meer dan 15.000 mensen kwamen om.

In november 2008  vinden er aanslagen plaats in Mumbai waarbij 200 doden vallen.

In 2009 haalt premier Manhoman Singh  bijna een absolute meerderheid tijdens de verkiezingen.  De politiek van economische hervormingen wordt verdergezet en India ontwikkelt zich tot een van de groeilanden.

De kloof tussen arm en rijk wordt echter alsmaar groter en de recente verkiezingen van 2014 liepen uit op een complete aardverschuiving in de Indische politiek: de Congrespartij verloor een aantal van haar belangrijkste machtsbastions en de nationalistische hindoepartij BJP van Modi haalt een absolute meerderheid.

Momenteel (2022) heeft Modi de touwtjes in India nog steeds strak in handen. Zijn economische politiek bracht India de jongste jaren nadrukkelijk op het voorplan als een van de groeilanden. Toch blijven de etnisch-religieuze spanningen groot en gaat ook de relatie met buurlanden Pakistan en China op en neer. Regelmatig zijn er kleine conflicten aan de landsgrenzen.

Het corona-virus heeft India zwaar getroffen en het land scoort hoog op het vlak van besmettingen en in absolute aantallen sterfgevallen. De economische groei is gefnuikt en het toerisme zit in een existentiële crisis. Als grootste vaccinproducent ter wereld is de grootmacht India gestart met een massale vaccinatiecampagne. Ook de buurlanden worden niet vergeten: India stelt massaal vaccins ter beschikking van Nepal en Bhutan. Op deze manier vergroot het land zijn geopolitieke invloed in de regio.

In februari 2022 opent India opnieuw de grenzen voor buitenlandse toeristen. De covid-crisis lijkt voorlopig onder controle.

Wat de toekomst zal brengen voor de geschiedenis van India , blijft een vraagteken. Maar boeiend wordt het alvast.

MyHimalaya

Verder lezen over India?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief