Himalaya

Rinchen Zangpo

Rinchen Zangpo: de grote vertaler

Een van de sleutelfiguren in het Tibetaanse boeddhisme is Ringchen Zangpo, ook bekend als Lochen of Lotsawa, De Vertaler.
Onder zijn impuls werd het boeddhisme in Tibet verspreid in de 10de en de 11de eeuw.

Hij richtte tientallen kloosters op in Tibet, Spiti, Zanskar en Ladakh. Het verhaal wil dat hij op een dag zelfs 3 kloosters tegelijkertijd oprichtte. Overal in de Himalaya komt men dan ook verwijzingen tegen naar deze grote boeddhistische leermeester.

Rinchen Zangpo werd geboren als Rinchen Bhangpyu omstreeks 958 op de grens van West Tibet en Kinnaur (in het huidige Himachal Pradesh). De jongen leerde snel want reeds op tweejarige leeftijd kon hij de Tibetaanse schrifttekens onderscheiden. Rond zijn twintigste werd hij tot monnik gewijd en nam de naam aan van zijn leraar Legbey Zangpo.

Hij reisde naar Kashmir en naar de oostelijke delen van India waar hij van verschillende boeddhistische schriftgeleerden les kreeg. Toen hij rond 990 terugkeerde naar de westelijke Himalaya stond hij reeds in hoog aanzien en werd de persoonlijke lama van de koninklijke familie die Ladakh, Spiti en West-Tibet bestuurde.

Rinchen Zangpo ergerde zich aan de soms gebrekkige vertaling van boeddhistische teksten uit het Sanskriet en maakte er een erezaak van om de soetra’s naar het Tibetaans te vertalen en te introduceren in Tibet. Op deze manier zorgde hij ervoor dat de heilige teksten bewaard bleven nadat de islamitische Moghulvorsten India in de 12de eeuw waren binnengevallen en veel hadden vernietigd.

In 996 vertrok hij voor een nieuwe tocht door India en in zijn kielzog kwamen enkele jaren later verschillende Indiase kunstenaars mee naar de westelijke Himalaya die nieuwe elementen in de boeddhistische bouwstijl introduceerden. In het bekende klooster van Alchi bijvoorbeeld (dat ook door Rinchen Zangpo) werd gesticht treft men bijvoorbeeld heel wat invloeden uit de Kashmiri houtsnijkunst aan.

Na een ontmoeting met de bekende boeddhistische meester Atisha trok Rinchen Zangpo zich volledig terug voor meditatie. Hij stierf in 1055 in Purang, iets ten zuiden van Mount Kailash in het huidige Tibet.

DE MODERNE RINCHEN ZANGPO

De 19de reincarnatie van Rinchen Zangpo is Lochen Tulku Rinpoche. Toen hij 4 was, werd hij door de Dalai Lama aangeduid als reïncarnatie van Rinchen Zangpo en werd hij opgeleid in het klooster. Hij vertrok naar Dharamsala waar hij o.m. persoonlijk door de Dalai Lama onderricht werd, en volgde een filosofie-opleiding in het klooster van Gangden in Zuid India.

Lochen Tulku Rinpoche trad uit, trouwde en hertrouwde, en verbleef ook nog enige tijd in de Verenigde Staten waar hij verschillende jobs o.m. als kelner had. Hij woont met zijn gezin grotendeels in Delhi, maar keert regelmatig terug naar Spiti en naar het klooster van Ki (Kye) waar het voor hem allemaal begon.

Desondanks wordt hij nog steeds beschouwd als een groot spiritueel leider die vanuit een wereldse context boeddhistisch onderricht geeft. Veel boeddhisten uit Spiti vinden het bijzonder aangenaam te weten dat Rinpoches ook maar mensen zijn, met al hun beperkingen.

MyHimalaya

Verder lezen over onze bestemmingen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief